اخبار صنعت لوله و اتصالات پلی اتیلن

نیازسنجی مواد مصرفی سالیانه اعضای انجمن از مواد اولیه پتروشیمی جم

نیازسنجی مواد مصرفی سالیانه اعضای انجمن از مواد اولیه پتروشیمی جم

اعضای محترم انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ، می توانند میزان مواد مصرفی سالیانه خود را که از پتروشیمی جم خریداری می کنند، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۲ بصورت کتبی به انجمن اعلام نمایند. پیرو نامه شماره ۲۱۳۰۵/ ۱۰۸-۱ ص ب مورخ ۹۷/۰۴/۳۱  در خصوص تنظیم قرارداد بلند مدت خرید مواد […]