گواهینامه های استاندارد

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

 

پروانه بهره برداری:
شرکت پایپ اتیلن پس از اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن استان گیلان در چندین مرحله با افزایش خطوط و سایز تولید اقدام به افزایش سهمیۀ خود نموده و هم اکنون با ظرفیت اسمی ۱۴۰۰۰ تن در سال به تولید لوله پلی اتیلن ادامه میدهد.


پروانه استاندارد در ایران:
شرکت پایپ اتیلن در سال ۷۶ پس از اجباری کردن استاندارد پلی اتیلن توسط مؤسسه استاندارد، پروانۀ استاندارد را اخذ نموده و از آن سال به بعد همه ساله توانسته پروانه خود را بدون نقص در اداره کل استاندارد گیلان با رعایت ضوابط و مقررات تمدید کند.


سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008)
شرکت پایپ اتیلن در سال ۸۵ با پیاده سازی مقررات و دستورالعملهای سیستم مدیریت کیفیت توانست از مؤسسه IEC انگلستان گواهی نامه مذکور را کسب کند و همه ساله توانسته ممیزی ها را بدون نقص پشت سر بگذارد. این شرکت در سال ۸۹ ویرایش ۲۰۰۸ را نیز با پیاده سازی شرایط ISO9001 کسب کند.


سیستم مدیریت محیط زیست (ISO I4000: 2004):
شرکت پایپ اتیلن در سال ۸۵ با پیاده سازی مقررات و دستورالعملهای سیستم مدیریت محیط زیست توانست از مؤسسۀ ICR آمریکا گواهی نامۀ مذکور را کسب نموده و در جهت حفظ و نگهداری محیط زیست به سهم خودش اقدامات لازم را انجام دهد.


واحد نمونه کیفی استان گیلان:
شرکت پایپ اتیلن در سال های ۸۳، ۸۵ و ۸۸ پس از بررسی اسناد و مدارک و شرایط شرکت از نظر ارتقاهای کیفی توسط اداره کل استاندارد گیلان به عنوان واحد نمونه استان انتخاب گردید.


 آزمایشگاه همکار:
شرکت پایپ اتیلن در سال ۸۸ پس از پیاده سازی مستندات ایزو ۱۷۰۲۵ به تاریخ ۱۴/۰۱/۹۰ گواهینامه آزمایشگاه همکار را برای لوله های پلی اتیلن تک جداره را از اداره کل استاندارد گیلان اخذ نماید.
این شرکت پس از تکمیل آزمایشگاه خود، در تاریخ ۱۴/۰۱/۹۰ توانست گواهی نامۀ آزمایشگاه همکار برای لوله های P.V.C – u، لوله های پلی پروپیلن، پلی اتیلن تک جداره و پلی اتیلن دو جداره را از اداره کل استاندارد اخذ نماید.

 

  نظرات