نیازسنجی مواد مصرفی سالیانه اعضای انجمن از مواد اولیه پتروشیمی جم

۱۳۹۷/۰۵/۰۱
اعضای محترم انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ، می توانند میزان مواد مصرفی سالیانه خود را که از پتروشیمی جم خریداری می کنند، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۲ بصورت کتبی به انجمن اعلام نمایند.

پیرو نامه شماره ۲۱۳۰۵/ ۱۰۸-۱ ص ب مورخ ۹۷/۰۴/۳۱  در خصوص تنظیم قرارداد بلند مدت خرید مواد اولیه پایپ گرید از پتروشیمی جم، انجمن صنفی از کلیه اعضا خود تقاضا دارد میزان مواد اولیه مصرفی سالیانه خود که از پتروشیمی جم تهیه و خریداری می کنند را با توجه به عرضه مواد اولیه سایر پتروشیمی ها شامل شازند، مارون، امیرکبیر و ایلام، به صورت کتبی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۲ به دفتر انجمن اعلام نمایند.

 

  نظرات