آمار معاملات پلی اتیلن اکستروژن در بورس کالا هفته جاری ۹۷/۰۸/۱۵

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

آمار معاملات پلی اتیلن اکستروژن در بورس کالا، در راستای اطلاع رسانی به فعالان این صنعت منتشر می گردد.

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمتپایانی میانگین

موزون

بالاترین

قیمت

 عرضه(تن) قیمت پایه حجم تقاضا

(تن)

حجم معامله(تن) پایین ترین قیمت
پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N پتروشیمی جم نقدی ۱۰۶,۱۹۵ ۱۰۶,۱۹۵ ۲,۵۰۸ ۱۰۶,۱۹۵ ۲,۰۹۰ ۱,۶۷۲ ۱۰۶,۱۹۵
پلی اتیلن سنگین اکستروژنEX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی ۱۰۴,۷۱۸ ۱۰۷,۷۳۴ ۲,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۴ ۲,۷۲۰ ۲,۰۰۰ ۱۰۴,۱۱۹
پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N پتروشیمی مارون نقدی ۱۰۶,۱۹۵ ۱۰۶,۱۹۵ ۱,۰۵۶ ۱۰۶,۱۹۵ ۱,۰۱۲ ۶۶۰ ۱۰۶,۱۹۵
پلی اتیلن سنگین لوله مشکیCRP100B پتروشیمی شازند سلف ۱۱۳,۱۶۹ ۱۲۲,۲۲۲ ۱,۰۰۰ ۱۰۹,۴۴۳ ۱,۶۴۰ ۱,۰۰۰ ۱۱۲,۵۸۹
پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) ۱۰۶,۱۹۵ ۱۰۶,۱۹۵ ۰ ۱۰۶,۱۹۵ ۴۱۸ ۴۱۸ ۱۰۶,۱۹۵

  نظرات