آمار معاملات پلی اتیلن اکستروژن در بورس کالا هفته جاری ۹۷/۰۸/۲۳

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

آمار معاملات پلی اتیلن اکستروژن در بورس کالا، در راستای اطلاع رسانی به فعالان این صنعت منتشر می گردد.

 

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمتپایانی میانگین

موزون

بالاترین

قیمت

 عرضه(تن) قیمت پایه حجم تقاضا

(تن)

حجم معامله(تن) پایین ترین قیمت
پلی اتیلن سنگین اکستروژنEX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی ۱۰۰,۵۷۸ ۱۰۰,۶۱۷ ۱,۵۰۰ ۱۰۰,۵۵۷ ۱,۶۹۰ ۱,۵۰۰ ۱۰۰,۵۵۷
پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N پتروشیمی جم نقدی ۱۰۳,۰۴۷ ۱۰۳,۰۴۷ ۱,۵۱۸ ۱۰۳,۰۴۷ ۶۸۲ ۵۷۲ ۱۰۳,۰۴۷
پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) ۱۰۳,۰۴۷ ۱۰۳,۰۴۷ ۰ ۱۰۳,۰۴۷ ۱۵۴ ۱۵۴ ۱۰۳,۰۴۷
پلی اتیلن سنگین لوله مشکیCRP100B پتروشیمی جم نقدی ۱۰۸,۵۲۰ ۱۰۸,۸۸۹ ۱,۰۱۲ ۱۰۷,۴۹۵ ۱,۵۱۸ ۱,۰۱۲ ۱۰۸,۱۱۹
پلی اتیلن سنگین لوله مشکیCRP100B پتروشیمی شازند سلف ۱۰۷,۴۹۵ ۱۰۷,۴۹۵ ۲,۰۰۰ ۱۰۷,۴۹۵ ۱,۱۰۰ ۱,۰۶۰ ۱۰۷,۴۹۵
پلی اتیلن سنگین لوله مشکیCRP100B پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) ۱۰۷,۴۹۵ ۱۰۷,۴۹۵ ۰ ۱۰۷,۴۹۵ ۲۴۰ ۲۴۰ ۱۰۷,۴۹۵
پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N پتروشیمی مارون نقدی ۱۰۴,۰۷۷ ۱۰۴,۰۷۷ ۶۶۰ ۱۰۴,۰۷۷ ۲۴۲ ۱۳۲ ۱۰۴,۰۷۷
پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) ۱۰۴,۰۷۷ ۱۰۴,۰۷۷ ۰ ۱۰۴,۰۷۷ ۲۲ ۲۲ ۱۰۴,۰۷۷

 

 

منبع : http://ippfa.ir

 

  نظرات